Loading color scheme

Klachten

Wij vinden uw mening belangrijk

We doen er alles aan uw bezoek aan de praktijk uitstekend te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de behandeling in onze praktijk. In dat geval kunt u een schriftelijke klacht indienen, gericht aan uw tandarts. U zult merken dat een gesprek tussen u en uw tandarts vaak de oplossing biedt. Wanneer u toch de behoefte heeft aan een onafhankelijke derde partij, dan kunt u uw klacht indienen bij de KNMT, de beroepsvereniging waar onze praktijk bij is aangesloten. Namens de KNMT zal in dat geval een onafhankelijke klachtenfunctionaris ingezet worden, welke kosteloos tussen u en uw tandarts bemiddelt. Gezamenlijk zullen we dan altijd een passende oplossing vinden.

Een blijvend geschil?

Mocht u er tegen alle verwachtingen in met de hulp van de klachtenfunctionaris niet uitkomen, dan kunt u een beroep doen op de Geschilleninstantie Mondzorg. De kosten hiervan bedragen €75,-. Uw klacht wordt in dit geval door een commissie van vijf deskundigen beoordeeld. De geschilleninstantie vormt een oordeel over uw klacht en of deze gegrond is. Dit oordeel is bindend. Tevens mag de geschilleninstantie, indien de klacht gegrond is, een schadevergoeding toekennen tot maximaal vijfentwintigduizend euro.

Handige informatie

Voor meer informatie over mondzorg, behandelingen en kosten kunt u terecht op www.allesoverhetgebit.nl. Vragen kunt u stellen aan het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP) 0900 202 5012 (€ 0,90 per gesprek). Beide geven onafhankelijke informatie en zijn opgericht door onze beroepsorganisatie KNMT.