Loading color scheme

Tarieven

Prestatie Tarief Code
Periodieke controle € 22.16 C11
Probleemgericht consult € 22.16 C13
Schriftelijke medische anamnese € 22.16 C22
Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan € 104.95 C28
Studiemodellen t.b.v. behandelplan € 29.15 C29*
Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven of onderkaak € 58.31 C65
Mondzorg aan huis € 17.49 C80*
Voorbereiding behandeling onder algehele narcose € 46.65 C84
Weekendbehandeling € 22.16 C85
Avondbehandeling € 22.16 C86
Nachtbehandeling € 22.16 C87
Niet nagekomen afspraak C90

* Bij deze prestatie maken bepaalde kosten (materiaalkosten en of techniekkosten) geen onderdeel uit van de standaardprijs. Deze kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.

C90. Indien de afspraak niet of niet tijdig (uiterlijk 2 werkdagen tevoren) is afgezegd, kan de vrijgevallen tijd in rekening worden gebracht in redelijkheid van 0-100% van het bedrag van de voorgenomen behandeling. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat in de gereserveerde tijd geen andere patiënten konden worden behandeld of andere werkzaamheden konden worden verricht. De patiënt dient op de hoogte te zijn van deze regeling.

Bij elk consult zal de tandarts, mondhygiënist en tandprotheticus onderzoek doen en daarover met de patiënt overleggen. Een eerste consult zal het karakter hebben van kennismaking (intake): een globaal onderzoek en het bespreken van wat er verder kan gebeuren. Bij een periodieke controle kennen tandarts en patiënt elkaar al langer en onderzoekt de tandarts de mond om te beoordelen of er preventie of behandeling nodig is. Het is normaal dat tandartsen daarbij periodiek de tandvleestoestand bepalen en röntgenfoto’s maken die altijd met de patiënt besproken moeten worden. Een patiënt kan de tandarts bezoeken als hij pijn of ergens last van heeft in zijn mond. De tandarts zoekt dan naar de oorzaak en biedt de patiënt passende eerste hulp en maakt afspraken over het vervolg. Onder dit probleemgericht consult vallen ook kleine chirurgische ingrepen. Van een multidisciplinair consult is sprake als medische en tandheelkundige deskundigen gezamenlijk een patiënt beoordelen bijvoorbeeld voor het opstellen van een behandelplan. De kosten hiervan worden in eenheden van vijf minuten in rekening gebracht. Tandartsen maken meestal kleine röntgenfoto’s van een paar tanden of kiezen of van de kiezen om vroegtijdig tandbederf op te sporen. Röntgenfoto’s zijn ook belangrijk bij onderzoek naar de tandvleestoestand, bij wortelkanaalbehandelingen en bij implantaten. Het is mogelijk om een grote overzichtsfoto te maken waar het gehele gebit en de kaken en kaakholtes op zichtbaar zijn. Op deze foto’s is ook goed te zien hoe ver de wisseling is en dat is belangrijk voor eventuele beugelbehandelingen. De schedelfoto maakt de tandarts of orthodontist om te beoordelen hoe het met de groei en gebitsontwikkeling is. In bijzondere gevallen kan alleen een meer-dimensionele kaakfoto de informatie geven die noodzakelijk is voor een behandeling (bij implantaten bijvoorbeeld). Het beoordelen en bespreken met de patiënt is inbegrepen bij deze codes. Alleen als het ten behoeve van een verwijzing of tandheelkundige verklaring is, kan het vaststellen conditie tandvlees (code A531) worden gedeclareerd. Als de tandarts of mondhygiënist zelf de behandeling uitvoert, kan onderzoek tandvleesbehandelingen (code A722) in rekening worden gebracht. Voor onderdelen van de mondzorg zijn soms aanvullende onderzoeken nodig. Die kosten meer tijd en maken het mogelijk om samen met de patiënt een goed behandelplan (of zorgplan) op te stellen en te bespreken. Telefonische en schriftelijke consulten en consulten via e-mail kunnen niet apart berekend worden.

Prestatie Tarief Code
Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten € 13.07 M01
Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten € 13.07 M02
Gebitsreiniging, per 5 minuten € 13.07 M03
Beslijpen en/of fluorideren melkelement € 26.24 M05
Fluoridebehandeling € 14.58 M40
Behandeling van gevoelige tandhalzen en toedienen medicament € 5.83 M30
Eenvoudig bacteriologisch onderzoek € 16.20 M32
Mondbeschermer € 26.24 M61*
Behandeling van witte vlekken, eerste element € 50.73 M80*
Behandeling van witte vlekken, volgend element € 27.99 M81*

* Bij deze prestatie maken bepaalde kosten (materiaalkosten en of techniekkosten) geen onderdeel uit van de standaardprijs. Deze kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.

Preventie is belangrijk: het voorkomen van tandbederf en ziekten van het tandvlees is beter dan het behandelen en repareren. Preventieve voorlichting en instructie van minstens 10 minuten is standaard, als de voorlichting en daarbij horende instructies meer tijd kosten dan 20 minuten noemen we het uitgebreid.

Om later te bekijken of de voorlichting en de instructies resultaat hebben, bestaat een apart uitgebreid consult voor evaluatie. Gebitsreiniging, het schoonmaken van de mond (tandsteen verwijderen en glad maken van tanden en kiezen) is vaak een standaardbehandeling maar soms is daar meer dan 20 minuten voor nodig en gaat het om gebitsreiniging uitgebreid.

Bij kinderen kan het zinvol zijn om fluoride op het gebit (boven- én onderkaak) aan te brengen ter voorkoming van tandbederf. Het afsluiten van groeven in kiezen met een kunststof heet sealen en wordt per kies in rekening gebracht. In uitzonderlijke gevallen kan plaatselijke behandeling met medicijnen (zoals antibiotica) nodig zijn.

Prestatie Tarief Code
Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal € 69.97 V15
Eénvlaksvulling amalgaan € 24.49 V71
Tweevlaksvulling amalgaan € 39.07 V72
Drievlaksvulling amalgaan € 50.73 V73
Meervlaksvulling amalgaan € 71.13 V74
Eénvlaksvulling glasionomeer € 36.15 V81
Tweevlaksvulling glasionomeer € 50.73 V82
Drievlaksvulling glasionomeer € 62.39 V83
Meervlaksvulling glasionomeer € 82.8 V84
Eénvlaksvulling composiet € 36.64 V91
Tweevlaksvulling composiet € 61.22 V92
Drievlaksvulling composiet € 72.88 V93
Meervlaksvulling composiet € 93.29 V94
Fissuurlak eerste element € 26.24 V30
Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting € 14.58 V35
Polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament € 5.83 V40
Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje € 11.66 V50
Parapulpaire stift € 11.66 V70*
Wortelkanaalstift € 20.41 V80*
Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element € 8.75 V85*

* Bij deze prestatie maken bepaalde kosten (materiaalkosten en of techniekkosten) geen onderdeel uit van de standaardprijs. Deze kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.

Als een gedeelte van een tand of kies verloren is gegaan (door breuk of tandbederf) kan de tandarts dit herstellen door een vulling te maken. Een vulling voorkomt verdere pijn en herstelt de functie van de tand of kies. Er bestaan verschillende vulmaterialen zoals amalgaam (zilvergrijze vulling), composiet (witte vulling), goud of keramiek (porselein). De tandarts kan kiezen uit vele varianten en merken en elk vulmateriaal vraagt om specifieke behandeling, instrumenten en apparatuur. Al deze factoren hebben invloed op het tarief. Plastische vulmaterialen verwerkt de tandarts aan de stoel (en worden na het aanbrengen hard in de mond). Bij inlays laten tandartsen de vulling maken bij een tandtechnisch laboratorium en brengen de kosten van de tandtechniek apart in rekening.

Tanden en kiezen hebben meerdere vlakken: voorkant, achterkant, tweemaal zijkant en een kauwvlak (kiezen) of snijvlak (tanden). De grootte van een vulling wordt bepaald door het aantal vlakken dat bij de vulling is betrokken.

Bij voortanden kan de tandarts een schildje (van kunststof of keramiek) aanbrengen om de tand mooier te maken of beter te beschermen. Soms vertonen tanden en kiezen zoveel gebitsslijtage dat er een laagje vulmateriaal op moet worden aangebracht.

Prestatie Tarief Code
Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw € 40.82 P01*
Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw € 87.46 P02*
Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw € 58.31 P03*
Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw € 87.46 P04*
Tissue conditioning volledig kunstgebit € 40.82 P06*
Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk € 17.49 P07*
Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk € 46.65 P08*
Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen € 87.46 P10*
Individuele afdruk met randopbouw € 64.14 P14
Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen € 174.92 P15*
Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunststof € 64.16 P16
Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur € 58.31 P17
Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 17.49 P18
Volledig kunstgebit bovenkaak € 174.92 P21*
Volledig kunstgebit onderkaak € 233.23 P25*
Reoccluderen € 58.31 P27*
Naregistratie en remounten € 58.31 P28
Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit € 46.65 P29*
Volledig kunstgebit boven - en onderkaak € 379 P30*
Wortelkap met stift € 145.77 P31*
Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls € 87.46 P32
Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling € 58.31 P33
Frame kunstgebit, 1-4 elementen € 239.06 P34*
Frame kunstgebit, 5-13 elementen € 326.52 P35*
Individuele afdruk zonder randopbouw € 29.15 P36
Frontopstelling in aparte zitting € 34.98 P37
Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur € 64.14 P38
Toeslag voor bepaling neutrale zone € 87.46 P39
Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element € 14.58 P40
Toeslag voor relinen van alginaatafdruk € 29.15 P41
Toeslag voor specifieke A-zone bepaling € 29.15 P42
Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen € 34.98 P43
Noodkunstgebit € 116.61 P45*
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect zonder randopbouw € 40.82 P51*
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect met randopbouw € 87.46 P52*
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct zonder randopbouw € 58.31 P53*
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct met randopbouw € 87.46 P54*
Tissue conditioning gedeeltelijk kuntsgebit of framekunstgebit € 40.82 P56*
Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, zonder afdruk € 17.49 P57*
Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, met afdruk € 46.65 P58*
Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit € 34.98 P60
Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit € 29.15 P65
Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke peilers zonder staafdemontage € 163.26 P70*
Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk € 46.65 P78*
Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk € 46.65 P79

* Bij deze prestatie maken bepaalde kosten (materiaalkosten en of techniekkosten) geen onderdeel uit van de standaardprijs. Deze kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.

Prothetische voorzieningen (kunstgebitten) zijn uitneembare hulpmiddelen om ontbrekende tanden en kiezen te vervangen. Een kunstgebit (prothese) mag per boven- en per onderkaak apart in rekening worden gebracht. Uitzondering hierop vormt het volledige kunstgebit voor boven- én onderkaak.

Een klikgebit is een kunstgebit dat vast geklikt kan worden op een mesostructuur. De mesostructuur is een constructie, die zich tussen implantaten (of natuurlijke tanden en kiezen) en het kunstgebit bevindt. Deze structuur kan bestaan uit drukknoppen of magneten op implantaten of uit een staafconstructie waarmee de implantaten met elkaar verbonden zijn.

Een vervangend klikgebit is een nieuw kunstgebit dat wordt gemaakt op een bestaande mesostructuur (implantaten met staafconstructie, drukknoppen of magneten).

Gedeeltelijke kunstgebitten vervangen een deel van eigen tanden en kiezen in boven- of onderkaak. Afhankelijk van de gebruikte techniek en materialen, heet een gedeeltelijk kunstgebit een ‘plaatje’ (kunststof, eenvoudig, steunt vooral af op het tandvlees) of een ‘frame’ (metalen basis met kunststof, gecompliceerd, steunt vooral af op eigen tanden en kiezen).

Soms kan de tandarts of tandprotheticus de pasvorm en de functie van een kunstgebit verbeteren door het opvullen van de prothese of door er tijdelijk een zachte laag in aan te brengen.

De tandarts kan een tijdelijke voorziening (prothese) maken om direct na het trekken van (alle) tanden en kiezen in de mond te plaatsen. Tandartsen noemen dat een immediaatprothese. De kaken gaan na het trekken van tanden en kiezen slinken zodat pas later een definitief kunstgebit kan worden gemaakt.

Alle prothetische voorzieningen zijn inclusief twee maanden nazorg.

Prestatie Tarief Code
Trekken tand of kies € 43.73 H11
Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant € 32.65 H16
Kosten hechtmateriaal € 6.06 H21
Hechten weke delen € 69.97 H26
Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap € 69.97 H35
Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak € 52.48 H40
Verwijderen van het lipbandje of tongriempje € 34.98 H41
Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting € 69.97 H42
Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting € 93.29 H43
Primaire antrumsluiting € 64.14 H44
Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling € 58.31 H50
Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling € 17.49 H55
Behandeling kaakbreuk, per kaak € 81.63 H59
Marsupialisatie € 91.63 H60
Primaire sluiting € 157.43 H65
Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak € 81.63 H70
Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak € 157.43 H75
Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak € 110.78 H80
Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak € 186.58 H85
Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B € 58.31 H90

* Bij deze prestatie maken bepaalde kosten (materiaalkosten en of techniekkosten) geen onderdeel uit van de standaardprijs. Deze kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.

Het trekken van tanden of kiezen (elementen) heet extractie. Soms kunnen botvervangers in de extractiewond worden aangebracht om het slinken van de kaak te beperken. Naast de extracties kan de tandarts allerlei andere chirurgische verrichtingen doen die de tandarts vooraf met de patiënt bespreekt. Een kijkoperatie kan nodig zijn om te verkennen welke behandeling de beste keuze is.

Behandeling van ontstoken wortels van tanden en kiezen kan soms alleen via een (endodontische) chirurgische ingreep plaatsvinden. Deze ingreep, ook wel apexresectie genoemd (het weghalen van de ontstoken wortelpunt) is exclusief de eventuele normale wortelkanaalbehandeling. Er is een verschillend tarief voor tanden (frontelementen), voor kleine kiezen (premolaren, soms met meerdere wortels ) en grote kiezen (molaren, altijd met meerdere wortels). Het terugzetten van bijvoorbeeld een (bijna) uitgeslagen tand is een aparte verrichting (prestatie).

Prestatie Tarief Code
Wortelkanaalbehandeling consult € 22.16 E01
Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult € 40.82 E02
Consult na tandheelkundig ongeval € 32.07 E03
Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten € 47.90 E04
Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 104.95 E13
Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen € 151.60 E14
Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen € 198.24 E16
Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen € 244.89 E17
Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting € 17.49 E19
Microchirurgische wortelkanaalbehandeling premolaar € 163.26 E32
Microchirurgische wortelkanaalbehandeling molaar € 209.91 E33
Aanbrengen retrograde vulling € 23.32 E34*
Het trekken van een element met re-implantatie € 81.63 E36*
Kijkoperatie € 69.97 E37
Directe pulpa-overkapping € 29.15 E40
Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval € 11.66 E42
Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval € 23.32 E43
Verwijderen spalk € 5.83 E44
Aanbrengen rubberdam € 11.66 E45
Verwijderen van kroon of brug € 34.98 E51
Moeilijke wortelkanaalopening € 29.15 E52
Verwijderen van wortelstift € 40.82 E53
Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal € 29.15 E54
Behandeling dichtgeslibd of iatrogene wortelkanaal € 29.15 E55
Voortgezette behandeling met iatrogene schade € 40.82 E56
Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie € 29.15 E57
Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel € 46.65 E60
Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting € 81.6. E61
Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting € 52.48 E62
Afsluiting van open wortelpunt € 46.65 E64
Wortelkanaalbehandeling van melkelement € 46.65 E66
Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal € 58.31 E77
Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal € 29.15 E78
Elektronische lengtebepaling € 14.58 E85
Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling € 78.71 E86
Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling € 58.31 E87
Inwendig bleken, eerste zitting € 46.65 E90
Inwendig bleken, elke volgende zitting € 17.49 E95
Uitwendig bleken per kaak € 72.88 E97*

* Bij deze prestatie maken bepaalde kosten (materiaalkosten en of techniekkosten) geen onderdeel uit van de standaardprijs. Deze kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.

Het vakgebied van de wortelkanaalbehandelingen noemen tandartsen endodontologie en tandartsen die zich daarin hebben gespecialiseerd heten tandarts-endodontoloog. Tanden en kiezen hebben wortels waarmee ze in het kaakbot staan. Elke tand en kies heeft een holte (pulpaholte) en elke wortel heeft een of meerdere wortelkanalen die naar de punt van de wortel lopen. De pulpaholte en de wortelkanalen bevatten zenuwvezels en kleine bloedvaten. Deze weefsels kunnen door tandbederf, een lekkende vulling of een val ontstoken raken en tot heftige kiespijn leiden. De wortelkanalen staan via de wortelpunt in verbinding met het bot. Een ontsteking in de pulpa en het wortelkanaal kan zich uitbreiden naar het gebied rond de wortelpunt(en).

De tandarts zal altijd röntgenfoto’s maken om de oorzaak te zoeken en te kijken waar de ontsteking zit. Als de tandarts besluit tot een wortelkanaalbehandeling zal hij de kies via het kauwvlak openmaken. Het aangetaste weefsel wordt verwijderd en de tandarts reinigt de kies van binnen met kleine vijltjes en een desinfecterende vloeistof. Als de pulpaholte en de wortelkanalen schoon zijn dan worden deze gevuld met speciale materialen. De tand of kies kan daarna vaak afgewerkt worden met een vulling. Als een kies erg is verzwakt kan een kroon nodig zijn.

Een tandarts kan, bijvoorbeeld tijdens de spoedgevallendienst of als waarnemer van de eigen tandarts, een patiënt van de pijn afhelpen door alleen het starten van een wortelkanaalbehandeling die de eigen tandarts later kan afmaken. Als de tandarts alleen de kies open maakt (vaak helpt dat de pijn te verlichten) dan brengt hij alleen een probleemgericht consult (A211) in rekening.

Bij jeugdige patiënten is het wortelkanaal soms nog heel wijd omdat het nog niet volgroeid is en is toch een wortelkanaalbehandeling noodzakelijk (na een ongeval bijvoorbeeld). De tandarts kan het wortelkanaal dan niet op de gebruikelijke manier afsluiten maar moet een andere behandelmethode uitvoeren (behandeling open wortelpunt).

Tandartsen gebruiken de DETI-score (Dutch Endodontic Treatment Index) om de moeilijkheid van een wortelkanaalbehandeling van te voren in te schatten (code A511). Vanwege complicerende factoren kan sprake zijn van een moeilijke of extra moeilijke wortelkanaalbehandeling en dat kan als deelprestatie extra worden gedeclareerd. Het behandelplan, de kosten en de verwachting van het resultaat bespreekt de tandarts met de patiënt.

Prestatie Tarief Code
Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus € 154.51 T11
Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 169.09 T12
Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element € 31.49 T21
Grondig laten reinigen wortel door een mondhygiënist, per element € 23.32 T22
Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 90.38 T31
Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 46.65 T33
Toepassing lokaal medicament € 62.97 T57
Evaluatie-onderzoek met pocketstatus € 154.51 T60
Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus € 169.09 T61
Flapoperatie tussen twee elementen € 189.50 T70
Flapoperatie, per sextant (één zesde deel) € 291.54 T71
Flapoperatie uitgebreid, per sextant (één zesde deel) € 349.84 T72
Directe post-operatieve zorg, kort € 58.31 T73
Directe post-operatieve zorg, uitgebreid € 156.85 T74
Post-operatief evaluatieonderzoek met parodontiumstatus € 151.60 T75
Tuber- of retromolaarplastiek € 72.88 T76
Tandvleestransplantaat € 125.36 T80
Tuber- of retromolaarplastiek € 102.04 T81
Tandvleescorrectie, per element € 55.39 T82
Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) € 145.77 T83
Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) € 349.84 T84*
Aanbrengen regeneratiemateriaal als nietzelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element € 116.61 T85*
Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal € 189.50 T86
Kroonverlening per element € 189.50 T87
Kroonverlening per sextant (één zesde deel) € 349.84 T88
Directe post-operatieve zorg, uitgebreid € 156.85 T90
Pocketregistratie € 34.98 T91
Parodontiumregistratie € 69.97 T92
Bacteriologisch onderzoek ter behoeve van tandvleesbehandeling € 40.82 T93
Behandeling tandvleesabces € 78.71 T94
(Draad)spalk € 23.32 T95*

* Bij deze prestatie maken bepaalde kosten (materiaalkosten en of techniekkosten) geen onderdeel uit van de standaardprijs. Deze kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.

Tandvleesziekten (het vakgebied heet parodontologie) kunnen sterk verschillen in ernst. Hier en daar wat bloedend tandvlees kan de tandarts of de mondhygiënist oplossen door reiniging van het gebit en een betere mondhygiëne. Dat is preventie en in korte tijd kan de situatie daardoor verbeteren.

Wanneer sprake is van diep ontstoken tandvlees (pockets) komt er meer voor kijken om te voorkomen dat tanden en kiezen verloren gaan doordat de ontsteking zo ver voortschrijdt dat de wortels hun houvast verliezen.

Tandartsen en mondhygiënisten gebruiken een systeem om de conditie van het tandvlees in kaart te brengen. De tandvleesscore heet officieel DPSI (Dutch Periodontal Screenings Index). Deze score kan variëren van 0 tot 4. De tandarts of de mondhygiënist zal deze score altijd met de patiënt bespreken.

  • Score 0 Het tandvlees is gezond.
  • Score 1 Het tandvlees is oppervlakkig ontstoken door tandplak.
  • Score 2 Naast tandvleesontsteking is er ook tandsteen aanwezig.
  • Score 3 De tandvleesontsteking heeft zich uitgebreid tot het bovenste deel van het kaakbot, waarbij de wortel gedeeltelijk blootligt.
  • Score 4 De ontsteking breidt zich verder uit in de richting van de wortelpunt waardoor tanden en kiezen op den duur los gaan staan.

Afhankelijke van de ernst en van de tandvleesscore maakt de tandarts of de mondhygiënist een behandelingsplan en bespreekt dat met de patiënt. Als de tandvleesscore 3 of hoger is kan de tandarts of mondhygiënist een onderzoek parodontologie (A722) uitvoeren en in rekening brengen.

Grondig reinigen worteloppervlak per tand of kies, een tandvleesoperatie (flapoperatie) tussen twee tanden of kiezen of een operatie in een groter gebied in de mond (sextant) zijn regelmatig voorkomende behandelingen. Soms kan een tandarts (of een tandarts-parodontoloog) iets diep onder het tandvlees aanbrengen om botaanmaak te bevorderen (regeneratiemateriaal) of een chirurgisch tandvleescorrectie (correctie of plastiek) noodzakelijk vinden.

De codes uit het hoofdstuk parodontologie (N111 t/m N811) kunnen niet in dezelfde zitting met de codes C112, C212 of C214 uit het hoofdstuk preventieve mondzorg in rekening worden gebracht.

Prestatie Tarief Code
Initiëel onderzoek implantologie € 64.67 J01
Verlengd onderzoek implantologie € 99.49 J02*
Proefopstelling € 134.31 J03*
Implantaatpositionering op grond van CT-scan € 44.77 J05*
Vrijleggen foramen mentale € 29.85 J06
Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik kostprijs J07*
Aanbrengen botvervangers in extractie wond € 19.90 J08*
Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft € 238.77 J09*
Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 149.23 J10*
Prepareren donorplaats € 134.31 J11
Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 144.26 J12*
Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 69.64 J13*
Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 84.57 J15*
Aanvullende ophoging bodem bijholte € 129.34 J17*
Ophoging bodem bijholte orthograad € 59.69 J18*
Toeslag esthetische zone € 64.67 J19
Plaatsen eerste implantaat, per kaak € 227.33 J20*
Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) € 74.62 J23*
Moeizaam verwijderen implantaat € 164.16 J26
Vervangen implantaat € 227.33 J27*
Bindweefseltransplantaat, eerste €104.46 J30
Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef € 114.41 J32*
Elke volgende magneet/drukknop € 34.82 J41*
Staaf tussen twee implantaten € 203.95 J42*
Elke volgende staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak € 64.67 J43*
Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon € 24.87 J44*
Boven- en onderklikgebit € 512.37 J50*
Onder klikgebit € 333.29 J51*
Boven klikgebit € 333.29 J52*
Omvorming klikgebit € 99.49 J53*
Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten € 129.34 J54*
Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten € 149.23 J55*
Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten € 174.10 J56*
Toeslag vervangings klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten € 84.57 J57
Toeslag vervangings klikgebit op bestaande stegconstructie tussen drie of vier implantaten € 109.44 J58
Toeslag vervangings klikgebit op bestaande stegconstructie tussen meer dan vier implantaten € 134.31 J59
Specifiek consult nazorg implantologie € 54.72 J60
Uitgebreid consult nazorg implantologie € 89.54 J61
Opvullen zonder staafdemontage € 139.28 J70*
Opvullen met staafdemontage op twee implantaten € 174.10 J71*
Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten € 198.98 J72*
Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 223.85 J73*
Reparatie zonder staafdemontage € 54.72 J74*
Reparatie met staafdemontage op twee implantaten € 104.46 J75*
Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten € 129.34 J76*
Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 154.21 J77*
Overhead kosten implantaten € 176.13 J97
Overheadkosten pre-implantologische chirurgie € 99.68 J98

* Bij deze prestatie maken bepaalde kosten (materiaalkosten en of techniekkosten) geen onderdeel uit van de standaardprijs. Deze kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.

Implantaten zijn kunstwortels die de tandarts als een schroef in de boven- of onderkaak aanbrengt op plaatsen waar tanden of kiezen ontbreken. Op implantaten kan de tandarts een kroon, een brug of een prothese maken. De implantaten zorgen dan voor het houvast. Dit vakgebied noemen tandartsen implantologie en tandartsen die zich daarin hebben gespecialiseerd noemen zich tandarts-implantoloog.

Vóór het plaatsen van implantaten is altijd uitgebreid vooronderzoek nodig en soms is het nodig eerst te zorgen voor voldoende bot (ophoging bodem bijholte, kaakverbreding). Het oogsten van eigen botweefsel van elders in het lichaam is daarvoor soms nodig. Voor een optimaal resultaat kan transplantatie van tandvlees/bindweefsel (vanuit het verhemelte bijvoorbeeld) wenselijk zijn.

Het maken van een boormal is vaak noodzakelijk om het aanbrengen van de implantaten goed te kunnen uitvoeren.

Het plaatsen (en later weer verwijderen) van een micro-implantaat kan aan de orde komen bij een orthodontische behandeling (beugelbehandeling).

Op de implantaten komt een (tijdelijk) afdekschroefje (abutment). Na vastgroeien van het implantaat wordt hierop een constructie gemaakt (mesostructuur) waarop de tandarts een kroon, brug of een prothese kan aanbrengen. Tandartsen en tandprothetici noemen dat de suprastructuur.

Als er problemen met het implantaat ontstaan binnen drie maanden na plaatsing waardoor het verwijderd moet worden of wanneer er onderdelen vervangen moeten worden, brengt de tandarts de kosten daarvan niet in rekening.

Prestatie Tarief Code
Eenvlaks composiet inlay € 69.97 R08*
Tweevlaks composiet inlay € 134.11 R09*
Drievlaks composiet inlay € 174.92 R10*
Eenvlaks inlay € 104.95 R11*
Tweevlaksinlay € 163.26 R12*
Drievlaksinlay € 233.23 R13*
Toeslag voor aangegoten pin, per pin € 29.15 R14
Kroon € 256.55 R24*
Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening € 52.48 R29
Opbouw plastisch materiaal wortelkanaal € 58.31 R31
Gegoten opbouw, indirecte methode € 58.31 R32*
Gegoten opbouw, directe methode € 116.61 R33*
Eerste brugtussendeel € 174.92 R40*
Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 87.46 R45*
Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen € 145.77 R49
Metalen fixatiekap met afdruk € 29.15 R50*
Gipsslot met extra afdruk € 29.15 R55*
Plakbrug zonder preparatie € 116.61 R60*
Plakbrug met preparatie € 174.92 R61*
Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 40.82 R65
Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee € 23.32 R66
Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker € 64.14 R70
Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond € 64.14 R71*
Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 23.32 R74
Opnieuw vastzetten plakbrug € 58.31 R75
Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon € 29.15 R76
Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler) element € 29.15 R77
Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie € 69.97 R78*
Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie € 116.61 R79*
Temporaire, eerste voorziening € 29.15 R80*
Temporaire, volgende voorziening € 11.66 R85*
Gedeeltelijk voltooid werk R90*

* Bij deze prestatie maken bepaalde kosten (materiaalkosten en of techniekkosten) geen onderdeel uit van de standaardprijs. Deze kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.

Als een tand of kies zo ernstig is aangetast dat een vulling niet meer mogelijk is, kan er een kroon op worden gemaakt. Een kroon kan van metaal (goud) of van keramiek (porselein) zijn. Vaak moeten er maatregelen worden genomen om de kroon voldoende houvast te geven (opbouw of wortelkanaalpin).Een wortelkap op een natuurlijke tandwortel dient, na een wortelkanaalbehandeling, om de wortel te beschermen en om er (later) een systeem op te maken voor het houvast van bijvoorbeeld een kunstgebit.

Een brug is een manier om een ontbrekende tand of kies te vervangen. Een brug bestaat meestal uit een kunsttand (brugtussendeel) en twee of meer kronen op naastgelegen tanden of kiezen (pijlerelementen). Het is mogelijk een verloren tand of kies te vervangen door een plakbrug. De tandarts plakt met speciale materialen en apparatuur een kunsttand tussen twee, meestal gezonde, tanden of kiezen.

Herstellen van de hoektandfunctie en precisiekoppelingen zijn bijzondere prestaties waarover de tandarts de patiënt voor de behandeling goed zal informeren. Een tijdelijke kroon kan niet in rekening worden gebracht als dat een onderdeel is van het plannen en maken van een kroon of een brug.

Prestatie Tarief Code
Functieonderzoek kauwstelsel € 104.95 G21
Verlengd onderzoek OPD € 209.91 G22
Spieractiviteitsmeting en registratie € 93.29 G23
Consult OPD-therapie A € 61.22 G41
Stabilisatieopbeetplaat € 157.43 G62
Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk € 46.65 G68
Evaluatie/ herbeoordeling na OPD therapie A € 69.97 G47
Consult OPD-therapie B (complex) € 117.78 G43
Therapeutische injectie € 64.14 G44
Consult voor instructie geïndividualiseerde apparatuur € 46.65 G46*
Evaluatie/ herbeoordeling na OPD therapie B € 116.61 G48
Niet-standaard beetregistratie € 87.46 G10
Scharnierasbepaling € 87.46 G11
Centrale relatiebepaling € 81.63 G12
Protrale/laterale bepalingen € 58.31 G13
Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie € 524.77 G14
Therapeutische positie-bepaling € 29.15 G16
Beetregistratie intra-oraal € 58.31 G20
Toeslag voor het behouden vna beethoogte € 29.15 G15
Indirect planmatig inslijpen € 320.69 G65*
Beetbeschermingsplaat € 64.14 G69*
Aanbrengen front/hoektandgeleiding € 58.31 G33
Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) € 291.54 G71*
Controlebezoek MRA € 29.15 G72
Reparatie MRA met afdruk € 46.65 G73*

* Bij deze prestatie maken bepaalde kosten (materiaalkosten en of techniekkosten) geen onderdeel uit van de standaardprijs. Deze kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.

Kaakgewrichtsklachten (het vakgebied heet gnathologie) kunnen sterk verschillen in ernst. De tandarts zal moeten proberen te achterhalen waar de klachten vandaan komen. Klachten kunnen samenhangen met de gebitssituatie (het functioneren van bovengebit met het ondergebit), met de kauwspieren (de sterkste spieren in ons lichaam) en met psychische problemen en spanningen.

Er zijn allerlei methoden en hulpmiddelen om onderzoek naar de oorzaak te doen zoals beetregistratie (met behulp van een articulator, een soort simulator van boven- en onderkaak, therapeutische positiebepaling) en spieractiviteitsmeting en bewegingsregistratie.

De tandarts zal de bevindingen met de patiënt bespreken en uitleggen welke behandelingsmogelijkheden er zijn. Zo kan de tandarts het gebit beslijpen zodat de kauwbewegingen beter mogelijk worden. De tandarts kan een opbeetplaat (spalk) maken: een uitneembaar plaatje van plastic, voor het verminderen van tandenknarsen of het ontspannen van de kaakspieren. Zo’n spalk moet de patiënt vaak 's nachts en soms ook overdag dragen. De tandarts kan spieroefeningen laten doen of leren op een andere manier te kauwen. Klachten kunnen niet altijd door de tandarts zelf worden verholpen. Dan kan hij de patiënt voor een behandeling doorverwijzen naar een tandarts-gnatholoog (specialist op het gebied van kaakgewrichten), een kaakchirurg, een fysiotherapeut of een psycholoog.

Prestatie Tarief Code
Geleidings- en/of infiltratie verdoving € 14.58 A10
Oppervlakte verdoving € 7.58 A15

* Bij deze prestatie maken bepaalde kosten (materiaalkosten en of techniekkosten) geen onderdeel uit van de standaardprijs. Deze kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.

Prestatie Tarief Code
Kleine röntgenfoto € 16.33 X10
Kaakoverzichtsfoto € 69.97 X21
Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak € 69.97 X22
Schedelfoto € 31.49 X24
Maken meerdimensionale kaakfoto € 198.24 X25
Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 58.31 X26

* Bij deze prestatie maken bepaalde kosten (materiaalkosten en of techniekkosten) geen onderdeel uit van de standaardprijs. Deze kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.