De praktijk

Groepspraktijk 's Gravelandseweg is een moderne praktijk. Alle tandartsen die bij Groepspraktijk 's Gravelandseweg werken zijn geregistreerd bij RIBIZ. De tandartsen hebben als bewijs van registratie een BIG nummer. Dit nummer staat bij 'HET TEAM'. Wij maken gebruik van de meest moderne behandelmethodes, zo houden wij uw gebit gezond en sterk.

Behandelingen

Het is voor ons heel belangrijk dat u zich op uw gemak voelt in onze praktijk. Wij proberen u zoveel mogelijk te betrekken bij de behandeling. De tandartsen zullen in veel gevallen een behandelplan voor u opstellen en met u bespreken. Groepspraktijk 's Gravelandseweg is een tandartsenpraktijk met veel specialisaties en er is een preventieassistente.

Service

Wij sturen voor elke afspraak een herinnerings-sms en halfjaarlijks wordt u door ons opgeroepen voor controle. Onze praktijk is telefonisch goed bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 17:00. Als u regelmatig naar de tandarts gaat vermindert u de kans op tandbederf!

Betalen

Omdat wij samenwerken met Fa-med kunnen wij voor veel van onze patiënten direct bij de zorgverzekeraar declareren. Dit scheelt onze patiënten veel administratie! U kunt bij ons ook contant of met PIN betalen.

Als u vragen heeft over de factuur die u van Fa-med heeft ontvangen, dan kunt u bellen met 0900-0885 (ma-vr 08:00-18:00 uur / € 0,15 p/min.) Onze praktijk heeft, samen met Fa-med, een declaratieovereenkomst met alle zorgverzekeraars.

Onze praktijk is zelfstandig en onafhankelijk. Wij hebben daarom geen contract met zorgverzekeraars.

Klachtenregeling

De meeste patiënten zijn tevreden over hun tandarts. U waarschijnlijk ook. Toch kan het een keer voorkomen dat u vindt dat uw tandarts u verkeerd of onzorgvuldig heeft geïnformeerd of behandeld. Het is belangrijk dat u iets met die onvrede doet.

Praat met uw tandarts

Vraag om een verhelderend gesprek met uw tandarts. Meestal lost dit al veel onduidelijkheden op. U kunt aangeven wat u onduidelijk vindt. En de tandarts kan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier heeft gedaan. Bovendien is het voor de tandarts belangrijk te weten, dat u een probleem heeft. U kunt dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing.

Advies van het TIP

Als u er samen niet uitkomt, kunt u een stapje verder gaan en telefonisch advies en informatie inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP tel: 0900 202 5012, € 0,15 per minuut). Het TIP is opgericht door de beroepsorganisatie van uw tandarts, de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT). De TIP-medewerker kan u verder adviseren. Het TIP raadt soms aan uw probleem per brief aan de NMT voor te leggen.

Het klachtenformulier kunt u vinden onder deze link.
http://www.knmt.nl/patienteninfo/nmt-klachtformulier.html

Stappenplan klachtenbehandeling

- Probeer er altijd mondeling uit te komen met de behandelend tandarts, de assistentie of de praktijkmanager. U kunt hier altijd telefonisch contact over opnemen. Geeft u dan aan dat het gaat om een klacht.
- Lukt het u telefonisch niet, dan kunt u de klacht per mail of brief aan onze praktijk sturen. Vermeld u in het onderwerp: “Klacht T.A.V. de praktijkmanager.” Wij proberen altijd zo snel mogelijk, ten laatste 6 weken te reageren.
- Als u er samen niet telefonisch of per geschreven klacht uitkomt, kunt u een stapje verder gaan en telefonisch advies en informatie inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP tel: 0900 202 5012, € 0,15 per minuut.
- Als laatste stap kunt u een klachtenformulier invullen bij het knmt, zij zijn de geschillencommies waar onze praktijk bij is aangesloten.

De praktijk is aangesloten bij de geschillencommies van het knmt. De aansluitnummers zijn 1970168, 1966216, 1982243.